News

The international environmental sustainability project “albert” will also be introduced at Kajawood Studios in Sotkamo.

BAFTA:n kehittämä kansainvälinen av-alan ympäristökestävyyden hanke ”albert” otetaan käyttöön nyt myös Kajawood Studiosilla.

Finland has much more to offer to the international film industry than lower hourly wages and a production incentive.

Suomi on ollut vahvasti mukana myös monissa kansainvälisissä tuotannoissa ja maallamme on pitkä historia elokuvanteossa.

The modern film industry would not be what it is today without the use of versatile visual effects. In short, FX is the integration of a video and elements created using different techniques.

Moderni elokuvateollisuus ei olisi nykyisen kaltainen ilman monipuolisten visuaalisten tehosteiden eli FX:n käyttöä.

Using servers is necessary for animations but it’s still far from carbon neutrality and there is no 100% perfect solution yet.

Animaatioiden kannalta välttämättömien palvelinten käyttö on kaukana hiilineutraaliudesta eikä sen ratkaiseminen ole yksiselitteistä.

Film studios have recognized the negative effects of their productions on our planet and are working to reduce their emissions.

Studiot ovat yksi toisensa jälkeen todenneet tuotantojensa negatiiviset vaikutukset planeetallemme ja pyrkivät vähentämään päästöjään.