News

The modern film industry would not be what it is today without the use of versatile visual effects. In short, FX is the integration of a video and elements created using different techniques.

Moderni elokuvateollisuus ei olisi nykyisen kaltainen ilman monipuolisten visuaalisten tehosteiden eli FX:n käyttöä.

Using servers is necessary for animations but it’s still far from carbon neutrality and there is no 100% perfect solution yet.

Animaatioiden kannalta välttämättömien palvelinten käyttö on kaukana hiilineutraaliudesta eikä sen ratkaiseminen ole yksiselitteistä.

Film studios have recognized the negative effects of their productions on our planet and are working to reduce their emissions.

Studiot ovat yksi toisensa jälkeen todenneet tuotantojensa negatiiviset vaikutukset planeetallemme ja pyrkivät vähentämään päästöjään.

The audiovisual sector (AV) has a significant carbon footprint. Finnish film makers have no tools to accurately measure it yet. Read more.

Audiovisuaalisella alalla (AV) on merkittävä hiilijalanjälki, jonka tarkkaan mittaamiseen ei Suomessa vielä ole työkaluja. Lue lisää.